Digitalizacja zarządzania odpadami

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W 2020 r. we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz partnerem technologicznym firmą Microsoft, Polpharma zaangażowała się w Hackathon, którego celem było przedstawienie rozwiązania realnego problemu biznesowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Po warsztatach z udziałem pomysłodawców, konsultantów technicznych i merytorycznych oraz uczestników, został wyłoniony najlepszy projekt związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu odpadami. Projekt ten został nagrodzony specjalnym grantem przez globalny komitet grantowy Microsoftu. W rezultacie projektu digitalizacją zostały objęte procesy ewidencji odpadów w Polpharmie z uwzględnieniem alertów o ewentualnych przekroczeniach ilości wytwarzanych odpadów i czasu ich magazynowania. Zintegrowano również system Polpharmy z krajowym systemem BDO, dzięki czemu generowanie i obsługa kart przekazania odpadów, ewidencja odpadów odbywają się w firmie tylko online.

Wdrożona inicjatywa może być wykorzystywana w całym procesie zarządzania odpadami, od ich rejestracji, przez ewidencję, magazynowanie, odbiór przez firmę zewnętrzną. Dzięki wdrożonemu pomysłowi uniknięto dodatkowych operacji generowania i drukowania dokumentów, w tym dokumentów przewozowych ADR (około 2000 kartek rocznie).

Udział w projekcie przyniósł firmie szereg korzyści, począwszy od zewnętrznych inspiracji w poszukiwaniu rozwiązania konkretnych potrzeb biznesowych, doświadczenie współpracy ze startupami i małymi firmami, otrzymany grant na pokrycie kosztów instalacji nowych rozwiązań, po korzyści z samego wdrożenia, czyli ułatwienie i wzmocnienie efektywności pracy zespołu zajmującego się ochroną środowiska w obszarze naszej produkcji.

Ograniczono ilość prowadzonych operacji związanych z zarządzaniem odpadami, skrócono czas przygotowania dokumentów, a także wyeliminowano konieczność druku około 2 000 kartek rocznie.

Polpharma dzięki temu projektowi wzmocniła również swoje kompetencje w procesie transformacji cyfrowej. Połączenie rozwiązań chmurowych Microsoftu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Azure z systemami zarządzania odpadami, do których wprowadzane są cyfrowe technologie jest najprawdopodobniej jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce.