Digitalizacja procesu przepływu informacji do Banku żywności

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

MAKRO od roku 2014 przekazuje darowizny żywności do jednostek skupionych przy Federacji Polskich Banków Żywności. Firma usprawniła i zdigitalizowała przepływ informacji w ramach przekazywania darowizn żywności z Makro do Banku Żywności, za co została wyróżniona nagrodę specjalną podczas konferencji Kod Innowacji 2021.

Ponadto w ostatnim roku MAKRO przekazało do Banku Żywności 3 383 077 kg żywności z kończącym się terminem przydatności chroniąc ją przed marnotrawstwem. MAKRO po raz kolejny zaangażowało się w kampanię edukacyjną. Mottem ostatniej akcji było: „Nie marnuję, pakuję”. Działanie to ma na celu przekonać do pakowania i zabierania nieskończonego posiłku z restauracji, aby przeciwdziałać marnotrawstwu.

Wskaźnikami efektywności procesu była szybkość wydania darowizn żywności do BŻ, digitalizacja procesu – oszczędność czasu pracowników oraz papieru, ilość przekazanej żywności do BŻ i ilość restauracji uczestniczącej w akcji Pakuję nie Marnuję.

Korzyści z praktyki to:

  • zmniejszenie nakładu i czasu pracy, dzięki digitalizacji procesu
  • wyeliminowanie z procesu elementu ważenia darowizn przed wydaniem
  • skrócenie czasu przekazania darowizny Bankowi żywności

https://www.gs1pl.org/archiwum/973-kod-innowacji-2021-poznaj-zwycieskich-innowatorow