DigiStar – pracuj w sieci samodzielnie!

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

DigiStar – pracuj w sieci samodzielnie! to projekt edukacyjno-rozwojowy dedykowany dla młodzieży z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, realizowany w ramach szerszego programu społecznego i strategii CSR firmy Capgemini Polska, we współpracy z Fundacją One Day, szkolą językową Select Training Solutions oraz trenerką kompetencji biznesowych i coachem Katarzyną Wolską. Projekt oferuje bezpłatne szkolenia i warsztaty edukacyjne, rozwojowe, językowe i informatyczne dla młodzieży i ma na celu pomoc w budowaniu kluczowych kompetencji społecznych i niezbędnych umiejętności cyfrowych, oraz wsparcie młodych osób w drodze do usamodzielnienia i odnalezienia się na rynku pracy. Zajęcia w ramach wolontariatu poprowadzą eksperci z obszaru biznesu i IT z firmy Capgemini, a także osoby publiczne oraz trenerzy i eksperci z innych organizacji, dzieląc się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.