Dialog Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Polska Spółka Gazownictwa zdecydowała się wykorzystać dialog techniczny przed realizacją przetargów dla swoich kluczowych zamówień. Dialog Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym! odbywa się przed rozpoczęciem postępowania, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Umożliwia weryfikację możliwości rynku w zakresie dostawy zamawianych dóbr i precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia. Jest działaniem dobrowolnym, podnosi jakość relacji biznesowych, poziom przygotowania zamówień publicznych i niepublicznych, ma usprawniać przebieg postępowań i skrócić ich czas oraz zredukować dużą liczbę zapytań wpływających po ogłoszeniu przetargu.