Dialog z pracownikami po badaniu zaangażowania pracowników – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2012

POLPHARMIE zależy na stworzeniu pracownikom takich warunków pracy i rozwoju, aby budować ich zaangażowanie, które pozwala osiągać sukcesy na rynku. Co dwa lata firma przeprowadza badanie, aby poznać, jakie czynniki i w jakim stopniu wpływają na zaangażowanie pracowników. Dzięki wdrożonej praktyce dialog z pracownikami nie kończy się na uzyskaniu wyników badania zaangażowania – pracodawca pogłębia swoją wiedzę na temat potrzeb pracowników, a pracownicy angażują się w wypracowanie działań usprawniających i mają wpływ na zmiany w firmie. Ostatnie badanie objęło cztery polskie lokalizacje, siedem zagranicznych przedstawicielstw i partnera zagranicznego w Hiszpanii. W pierwszym etapie po badaniu zaprezentowano pracownikom jego wyniki. Zorganizowano 45 spotkań we wszystkich departamentach firmy. W kolejnym etapie przeprowadzono dyskusje z pracownikami na temat przyczyn uzyskanych wyników oraz zebrano propozycje działań usprawniających. Dialog odbywał się w formie warsztatów, w których określano m.in. motywatory i demotywatory, poszukiwano aspektów, które zdaniem pracowników należy w firmie odrzucić, kontynuować lub przyjąć. Zorganizowano łącznie 42 warsztaty w grupach do 20 osób w czterech lokalizacjach, w sześciu najważniejszych obszarach biznesowych. Zebrano ponad 100 propozycji działań usprawniających. Następnie dokonano analizy zgłoszonych inicjatyw i wytypowano te najważniejsze do wdrożenia, biorąc pod uwagę opinie pracowników i możliwości firmy. Wypracowano 8 działań ogólnofirmowych i 50 działań do realizacji w konkretnych obszarach.