Dialog z partnerami biznesowymi

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Bank BPH przykłada dużą wagę do dialogu ze swoimi partnerami biznesowymi. Doradztwo i opiniowanie działań banku w zakresie jego współpracy z franczyzobiorcami to główne zadania Rady Partnerów Banku BPH, która – reprezentując interesy wszystkich partnerów franczyzowych – zgłasza w ich imieniu postulaty. Radę tworzy sześciu franczyzobiorców, reprezentujących trzy makroregiony, członek honorowy i przewodniczący. Członkowie wybierani są w drodze głosowania (zarówno przez bank, jak i partnerów), co wpływa na budowę zaufania do Rady Partnerów, a jej przewodniczący jest powoływany przez wiceprezesa Zarządu. Wiele pomysłów Rady zostało już wdrożonych i tym samym przyczyniło się do usprawnienia współpracy banku z franczyzobiorcami.