Dialog z lokalną społecznością

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Volkswagen Poznań jako przedsiębiorstwo produkcyjne jest świadome swojego wpływu i oddziaływania na otoczenie. Dialog i kształtowanie pozytywnych relacji z najbliższym sąsiedztwem, władzami lokalnymi, policją, strażą pożarną oraz lokalnymi mediami są nieodłącznym elementem aktywności zewnętrznych Spółki. W roku 2021, ze względów bezpieczeństwa, firma kontynuowała w przedsiębiorstwie spotkania dialogowe z przedstawicielami najbliższego sąsiedztwa w formule on-line. W trakcie dialogu z lokalną społecznością podsumowany został mijający rok, jak również podjęto próbę wskazania dalszych potencjałów wspólnych działań. VWP pielęgnuje ścisłą współpracę z radami osiedli, czy też sołtysami podtrzymując stały, regularny kontakt i reagując na zgłaszane przez nich kwestie. Wszystkie informacje na temat spotkań oraz relacje z ich przebiegu publikowane są na stronie internetowej Spółki.