Dialog z kluczowymi dostawcami – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Działania firmy PKN ORLEN, oparte na dialogu z kluczowymi dostawcami, skupione są na informowaniu o warunkach współpracy firmy z partnerami biznesowymi. W 2011 roku po raz pierwszy zorganizowana została konferencja zaadresowana do kluczowych dostawców usług dla obszarów Inwestycji oraz Utrzymania Ruchu. Uczestniczyło w niej 200 osób. W ramach konferencji przedstawione zostały informacje na temat przebiegu procesu zakupowego, zasad współpracy na każdym etapie procesu oraz na temat wszystkich obszarów uczestniczących w procesach zakupowych. . Dostawcom przedstawiono model zarządzania zakupami w Grupie ORLEN, zapoznano z rolą Biura Zakupów Centralnych, przedstawiono wymogi związane z BHP i ochroną środowiska. Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów informacyjnych. Konferencja pozwoliła firmie na bliższe poznanie swoich dostawców. Stała się również platformą wymiany wiedzy między kontrahentami.