Dialog z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Konferencja dla kluczowych dostawców stanowi formę stałego dialogu z kluczowymi dostawcami PKN ORLEN. Podczas konferencji omawiane są zasady i procedury obowiązujące w PKN ORLEN, co bezpośrednio przekłada się na transparentność oraz łatwość współpracy. PKN ORLEN promuje dostawców, których cechuje jawność działania i innowacyjność, wyróżniając ich nagrodą. Praktyka owocuje zwiększeniem przez dostawców zrozumienia procedur i procesów obowiązujących w PKN ORLEN, większą transparentnością, mniejszą liczbą błędów w postępowaniach zakupowych, nawiązywaniem trwałych relacji z dostawcami i rozwojem współpracy. Widać również wzrost poziomu satysfakcji na linii: koncern – dostawcy.