Dialog z interesariuszami

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego byli nieufni wobec inwestycji rozbudowy Terminalu Paliw, co zmieniło się dzięki aktywnej postawie PKN Orlen. Firma zastosowała metodę całodobowej komunikacji, spotykała się z przedstawicielami mediów, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Podczas Dnia Otwartego w Terminalu każdy mógł zwiedzić zamknięty na co dzień dla osób postronnych obiekt i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Bazę paliw obejrzało ponad 400 osób z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Mieszkańcy mogli się przekonać, że obiekt powstał z zachowaniem najwyższych standardów. W komunikacji z otoczeniem firma kładzie nacisk na budowanie relacji opartych na dialogu, uczciwości, partnerstwie i zaufaniu.