Dialog z interesariuszami online w czasie pandemii COVID-19

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Dialog z interesariuszami online w czasie pandemii COVID-19 to dobra praktyka realizowana przez CEMEX Polska. W firmie w otwarty i w transparentny sposób prowadzony jest stały dialog z interesariuszami. Pomaga on w wymianie poglądów i opinii, a także wzmacnia relacje oraz buduje wzajemne zaufanie. Jedną z form prowadzenia dialogu są spotkania prowadzone wg międzynarodowego standardu AA 1000 SES, które od 2013 r. są regularnie organizowane dla interesariuszy dwóch głównych zakładów produkcyjnych: Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki. W 2020 i 2021 r., ze względu na pandemię COVID-19 niemożliwe było zorganizowanie dialogów z interesariuszami w tradycyjnej formule spotkań na żywo. Wiele firm w tym czasie zdecydowało się na zawieszenie procesów dialogowych do czasu ustąpienia pandemii. Firma CEMEX Polska, chcąc aktywnie podtrzymać relacje ze swoimi interesariuszami, szczególnie w trudnym czasie pandemii, postanowiła kontynuować dialogi w formule online. W 2021 r., po raz drugi z rzędu, zorganizowano dwa spotkania dialogowe wg standardu AA 1000 SES za pośrednictwem MS Teams.