Dialog z interesariuszami – ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przeprowadziła dialog z interesariuszami. Zorganizowano dwie sesje dialogowe. Na pierwszą zaproszono interesariuszy zewnętrznych: przedstawicieli banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców, partnerów społecznych i środowiska akademickiego. Drugi panel był sesją wewnętrzną z udziałem spółdzielców, w tym osób z centrali. Interesariusze zgłaszali komentarze i oczekiwania wobec działań Spółdzielni, jak i branży finansowej. Określono zagadnienia, które powinny znaleźć się w drugim zintegrowanym raporcie społecznym Spółdzielni. W obu sesjach, z których każda trwała mniej więcej 2,5 godziny, uczestniczyło ponad 30 osób. Dialog przeprowadzono zgodnie ze standardem AA1000.