Dialog z interesariuszami 3M

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Sesja dialogowa 3M odbyła się w ramach projektu opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju 3M w Polsce. Została przeprowadzona w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, przez przedstawicieli firmy Deloitte.

Dialog z interesariuszami odbył się 27 stycznia 2017 r., trwał 3 godziny, a jego przebieg został podzielony na trzy części:

  1. Wprowadzenie, podczas którego uczestnikom spotkania przybliżono cele i założenia sesji, dokonano wprowadzenia do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaprezentowano działalność i osiągnięcia 3M w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
  2. Sesja dialogowa (prowadzona przez niezależnych moderatorów zespołu Sustainabilty Consulting Central Europe firmy Deloitte). Uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Podczas sesji zebrano opinie na temat wpływu, jaki wywiera 3M w Polsce poprzez swoją działalność. Następnie zarejestrowano pomysły /oczekiwania interesariuszy w odniesieniu do dalszych działań firmy 3M w Polsce.
  3. Podsumowanie

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych 3M w Polsce: administracji publicznej, samorządu lokalnego, partnerów biznesowych, uczelni wyższych i ośrodków naukowych, organizacji branżowych i społecznych, a także społeczności lokalnych.

Cele sesji dialogowej:

  • poznanie opinii, w jaki sposób 3M w Polsce dzisiaj wpływa na otoczenie, na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczeństwo;
  • zebranie rekomendacji i pomysłów na kierunki działań, które 3M mogłoby podjąć samodzielnie oraz we współpracy z interesariuszami, by zwiększyć pozytywne oddziaływanie na otoczenie w najbliższych latach.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch grupach.

Po zakończeniu sesji dialogowej z interesariuszami został sporządzony raport, który przedstawia kwestie zgłoszone przez interesariuszy w jej trakcie. Przedstawione punkty zostały przygotowane jako suma wypowiedzi w danym temacie. Raport prezentuje również wybrane wypowiedzi interesariuszy.

Dzięki sesji dialogowej firma dowiedziała się co myślą o niej interesariusze, co jest dla nich ważne, na czym firma powinna się skupić myśląc o zrównoważonym rozwoju, z czym firma się kojarzy i w jakim kierunku CSRowym firma powinna dalej iść.

Planowana jest organizacja kolejnych sesji dialogowych w 2018 roku, w każdej z lokalizacji 3M w Polsce – Wrocław, Kajetany, Janinów, Rabka.