Dialog z interesariuszami

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Celem dialogu z interesariuszami w firmie Compensa było poznanie oczekiwań interesariuszy względem firmy, opinii dotyczących dotychczasowych i planowanych działań firmy, a także wskazanie aspektów działalności firmy, które powinny zostać uwzględnione w strategii i raporcie zrównoważonego rozwoju/ESG. Formuła spotkania oparta była o międzynarodowy Standard AA1000 (AccountAbility). Spotkanie miało charakter warsztatowy (zastosowane metody: dyskusje wpodgrupach, praca indywidualna z wykorzystaniem ankiety internetowej). Po panelu powstał raport podsumowujący i matryca istotności tematów, jako element budowy nowej strategii zrównoważonego rozwoju/ESG.