Dialog w zakresie integracji cyfrowej

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2014

Głównym celem dialogu w zakresie integracji cyfrowej było wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie przystosowania oferty Orange Polska do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Zorganizowano szereg spotkań z ekspertami, osobami niepełnosprawnymi oraz pracownikami, które miały wypracować, ocenić i zweryfikować przyjęte założenia. Firma zobowiązała się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, stałej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy przeprowadzenia audytów dostępności w salonach sprzedaży.