Dialog społeczny Polskiego LNG

Metryka praktyki

Firma: Polskie LNG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Dialog społeczny Polskiego LNG został zrealizowany w oparciu o standard AA 1000 SES. Projekt pozwolił spółce na zbudowanie trwałych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności ze społecznością lokalną dzielnicy Warszów w Świnoujściu, gdzie budowany jest terminal LNG, a także na zidentyfikowanie i wdrożenie odpowiednich programów angażowania kluczowych interesariuszy. Realizacja projektu została podzielona na 5 etapów:

Etap I – audyt procesu komunikacji, w tym mapowanie interesariuszy.

Etap II – zaangażowanie kluczowych interesariuszy podczas pierwszej sesji dialogowej.

Etap III – identyfikacja i agregacja oczekiwań.

Etap IV – opracowanie odpowiedzi spółki.

Etap V – zakomunikowanie odpowiedzi podczas drugiej sesji dialogowej, podsumowanie i audyt przebiegu projektu.

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/