Dialog społeczny OTOMOTO

Metryka praktyki

Firma: Naspers Classifieds,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma Naspers Classifieds w ramach Dialogu społecznego OTOMOTO zorganizowała cztery sesje dialogowe z interesariuszami: przedstawicielami sprzedawców, rzeczoznawców, konsumentów, administracji, TNS Polska i mediów. Celem spotkań była dyskusja o możliwych sposobach podniesienia standardów w handlu autami używanymi w Polsce oraz poznanie oczekiwań względem serwisu OTOMOTO. Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie sesji dialogowych zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami normy AA1000APS, SES. Trzygodzinne sesje dialogowe odbyły się w Poznaniu i Krakowie (po jednej sesji) oraz Warszawie (dwie sesje). Zgłaszane sugestie dotyczyły zaufania, wizerunku branży, komunikacji i marketingu, procesu sprzedaży samochodu oraz świadomości i wiedzy kupujących: 186 pomysłów zostało przyporządkowanych do czterech bloków strategicznych. Następnie w ramach każdego z bloków wyłoniono najczęściej wskazywane, istotne dla interesariuszy tematy. W ten sposób powstała lista priorytetów – punkt wyjścia dla II fazy projektu, której realizacja planowana jest na 2016 r. Etap I (warsztaty oraz sesje dialogowe) trwał od lipca do października 2015 r.