Dialog społeczny – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Grupa Żywiec zdecydowała się na włączenie partnerów społecznych w proces podejmowania decyzji biznesowych, zapraszając ich do udziału w dialogu społecznym, opartym o grupę standardów AA 1000. W każdym z pięciu browarów: w Żywcu, Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Cieszynie, a także w Warszawie, gdzie znajduje się biuro główne firmy, odbyły się spotkania z kluczowymi interesariuszami. W odpowiedzi na oczekiwania lokalnych środowisk opracowywane są propozycje Grupy Żywiec, które mają szanse być jeszcze bardziej efektywnymi i adekwatnymi sposobami angażowania się w życie lokalnych społeczności. Oferty współpracy dotyczyć będą polityki alkoholowej, polityki społecznej i środowiska. Dialog Społeczny Grupy Żywiec to kompleksowe i nowatorskie narzędzie pozwalające w sposób odpowiedni do wyzwań realizować zadania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Budowanie długoterminowej wartości, oprócz priorytetów biznesowych, musi być oparte m.in. o trwałe i szczere relacje z otoczeniem. Dialog Społeczny Grupy Żywiec jest innym – niż dotychczasowe – podejściem do relacji z partnerami firmy, kształtowanym w oparciu o model, który można oddać trzema słowami: słuchanie, decyzja, działanie.