Dialog Społeczny – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

British American Tobacco Polska rozpoczęła drugi cykl Dialogu Społecznego, którego ideą jest podejmowanie przez firmę konkretnych zobowiązań w odpowiedzi na oczekiwania jej partnerów społecznych zgłoszone podczas sesji dyskusyjnych. Dzięki temu, firma może realizować projekty, które faktycznie wychodzą naprzeciw potrzebom jej otoczenia, unikając budowania strategii odpowiedzialności społecznej wyłącznie na własnych pomysłach.

Ten model dialogu firma zapoczątkowała jako pierwsza w Polsce w 2003 r. W sesjach dyskusyjnych uczestniczyło wtedy blisko 90 osób reprezentujących 46 różnych instytucji, organizacji i grup społecznych. Partnerzy British American Tobacco Polska zgłosili w dyskusji ponad 100 konkretnych postulatów. Ich oczekiwania dotyczyły bardzo różnych obszarów od kwestii odpowiedzialnego marketingu wyrobów tytoniowych i zapobiegania dostępu do nich nieletnim, przez kwestie ekologiczne, do spraw związanych z bezpośrednią współpracą z różnymi środowiskami.

W odpowiedzi na te oczekiwania firma zobowiązała się wówczas m.in. do tego, by stworzyć na firmowej stronie internetowej sekcję poświęconą kwestiom palenia i zdrowia, zwiększyć swój wkład w budżet Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży i rozszerzyć jego zakres, regularnie kontrolować firmową bazę danych konsumentów, tak by mieć pewność, iż zawiera ona wyłącznie dane dorosłych osób palących; kontynuować badania skali przemytu papierosów do Polski i rozwijać współpracę z instytucjami państwowymi w zwalczaniu zjawiska przemytu oraz utworzyć, przy współpracy partnerów z lokalnego samorządu, pracodawców oraz szkół i uczelni wyższych z regionu Augustowa tzw. Akademię Augustowską, służącą m. in. aktywizacji bezrobotnych absolwentów szkół wyższych z regionu. Zobowiązania te zostały zrealizowane, a szczegółowe informacje na temat wypełnienia zobowiązań zostały przesłane wszystkim uczestnikom pierwszego cyklu dialogu społecznego.

W drugim cyklu Dialogu Społecznego rolę moderatora pełni dr Michał Boni, który czuwa nad prawidłowym i bezstronnym jego przebiegiem. Proces jest prowadzony pod nadzorem niezależnego audytora, który weryfikuje jego zgodność z normą AA1000AS. Kluczowym elementem procesu będą spotkania z partnerami społecznymi, które odbędą się kwietniu 2006 r.

Firma zaprasza na nie przedstawicieli wszystkich instytucji, organizacji i grup społecznych zainteresowanych sprawami dotyczącymi wyrobów tytoniowych. Celem spotkania jest poznanie aktualnych oczekiwań partnerów społecznych wobec British American Tobacco Polska i zaprezentowanie zobowiązań, jakie firma już podjęła i wypełniła w odpowiedzi na postulaty zgłoszone w poprzednim cyklu dialogu. Nowym elementem procesu jest strona internetowa www.odpowiedzialnosc.pl, na której znajdują się informacje o idei procesu oraz bieżące relacje z jego przebiegu.

Dzięki tej stronie, partnerzy społeczni firmy, którzy nie uczestniczą w spotkaniach, będą mogli włączyć się czynnie w proces, zgłaszając swoje oczekiwania. Będzie to również okazja do przedstawienia własnych komentarzy po spotkaniach. Proces zakończy się wydaniem raportu społecznego, który firma planuje opublikować jesienią 2006 roku.