Dialog społeczny – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

British American Tobacco Polska od trzech lat prowadzi spotkania z interesariuszami, podczas których rozmawia o tym, w jaki sposób firma tytoniowa może stać się firmą odpowiedzialną społecznie.

Zbieranie opinii i oczekiwań jest pierwszym etapem procesu Dialogu Społecznego. Kolejne kroki to wypracowanie przez firmę odpowiadających tym oczekiwaniom zobowiązań, publikacja raportu z ich wykonania oraz przeprowadzenie audytu społecznego. Kolejny cykl Dialogu realizowany był w 2006 r. Liczba instytucji reprezentowanych na spotkaniach wzrosła z 46 do ponad 60. Tak jak w poprzednim cyklu, najbardziej ożywioną dyskusję wywoływały takie tematy jak ryzyko związane z paleniem czy rosnący podatek akcyzowy.

W trakcie spotkań zbierano również opinie na temat realizacji poprzednich zobowiązań i okazało się, że w wielu obszarach partnerzy oczekują kontynuacji działań. Dlatego zdecydowano się ponownie prowadzić Program Odpowiedzialnej Sprzedaży, którego celem jest ograniczanie dostępu nieletnich do papierosów. W dalszym ciągu będzie udzielana pomoc przy organizacji wolontariatu pracowniczego i szkoleń dla plantatorów tytoniu. Jedno ze zobowiązań w ramach współpracy z lokalną społecznością dotyczy kontynuacji Akademii Augustowskiej – programu aktywizacji zawodowej młodzieży.

Firma podjęła zobowiązania na kolejne lata do działań w nowych obszarach, takich jak na przykład zatrudnianie osób niepełnosprawnych (również przez podwykonawców firmy) czy zwalczanie społecznego przyzwolenia na kupno papierosów pochodzących z przemytu. British American Tobacco planuje zająć się nowymi kwestiami, m.in. zakazem palenia w miejscach publicznych. Firma podjęła także zobowiązania do promowania społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz wśród innych firm branży tytoniowej i alkoholowej.

Uruchomiono stronę www.odpowiedzialnosc.pl, aby informacje o tym przedsięwzięciu mogły dotrzeć do jeszcze szerszej grupy osób. Strona www umożliwiła śledzenie przebiegu spotkań, wyrażanie opinie i zadawanie pytań. Nowym sposobem komunikacji z otoczeniem firmy było również forum internetowe na stronie poświęconej jednej z marek papierosów, co umożliwiło konsumentom wyrobów tytoniowych zabranie głosu w dyskusji o odpowiedzialności społecznej firmy.

Wydany został drugi Raport Społeczny British American Tobacco Polska, w którym przedstawiono realizację poprzednich 70 zobowiązań, nowe oczekiwania partnerów i 80 kolejnych zobowiązań. Raport ten zawiera również tabele wskaźników GRI oraz ocenę niezależnego audytora, który potwierdził, że firma wypełniła wszystkie podjęte w 2003 r. zobowiązania, a proces raportowania przeprowadzono zgodnie ze standardem AA 1000 AS.