Dialog na rynku gazu

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

Polska Spółka Gazownictwa w ramach dialogu na rynku gazu w październiku 2014 roku zorganizowała „Warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu”. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyło ponad 130 reprezentantów różnych firm i organizacji związanych z rynkiem energii w Polsce. Warsztaty służyły dostarczeniu dodatkowych informacji i dyskusji na forum ogólnym nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z usługą dystrybucyjną, metodologią kształtowania taryf i perspektywami dalszej liberalizacji rynku gazu. Do korzyści, jakie warsztaty przyniosły uczestnikom, można zaliczyć dostęp do rzetelnych i jasno przedstawionych informacji, wzrost poziomu wiedzy ułatwiający funkcjonowanie na rynku gazu w Polsce i możliwość nawiązania dyskusji z innymi uczestnikami rynku.