Dialog DB Schenker z otoczeniem

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Na świecie maleje zaufanie – potwierdza to coroczna edycja badania Edelman Trust Barometer. Aż 2/3 narodowości deklaruje, że nie ufa instytucjom, spada też zaufanie do mediów. Badacze mówią o globalnym kryzysie zaufania, który wpłynie na to, jak będzie wyglądał świat. Receptą może być szczera, dwustronna komunikacja. DB Schenker wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, zaprosił do swojej siedziby różne środowiska, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób biznes może prowadzić dialog z otoczeniem.

DB Schenker zaprosił do siedziby Biura Zarządu firmy w Warszawie reprezentantów środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz swoich klientów – różnych firm m.in. z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, meblarskiej, spożywczej, elektronicznej, wydobywczej i sieci handlowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Wydarzenie zostało podzielone na trzy bloki, na które składały się:

  • wprowadzenie uczestników w zagadnienie dialogu przez firmę Deloitte;
  • case study firm, które prowadzą dialog z otoczeniem w różnych formach. Swoimi doświadczeniami podzieliły się firmy: DB Schenker, L’ Oreal i Ambra;
  • dyskusja uczestników. Jej istotą było wspólne znalezienie odpowiedzi na pytania m.in.: z jakich powodów firmy obawiają się rozmawiać z otoczeniem? Czy społeczności są zawsze roszczeniowe wobec biznesu? Dlaczego warto współpracować zamiast negocjować?

Efektywność praktyki z jednej strony była mierzona liczbą uczestników, a z drugiej wnioskami płynącymi z dyskusji.

Kluczowe przesłanie z dyskusji na spotkaniu w DB Schenker, to wskazówka, aby niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się firma, zawsze podejmować dialog. Nie należy przy tym zapominać, że otwartość i zaufanie w komunikacji to podstawa, a najlepiej sprawdzają się rozwiązania wypracowane wspólnie. Zaangażowanie w dialog pozwoli firmie pełniej zrozumieć perspektywę otoczenia, zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć co interesariusze chcą przekazać. Z drugiej strony to szansa dla firm na lepsze zrozumienie ich stanowiska i uwarunkowań.

Frekwencja w trakcie spotkania potwierdziła, że wśród firm rośnie zainteresowanie tematyką dialogu. Uczestnicy spotkania w DB Schenker mogli:

  • uporządkować swoją wiedzę, na temat różnych form dialogu z otoczeniem;
  • poznać konkretne przykłady realizacji dwustronnej komunikacji z interesariuszami;
  • wymienić się swoimi spostrzeżeniami i zainspirować do działania.

To ważne, ponieważ firmy nie działają w próżni. Muszą być świadome wpływu jaki wywierają na otoczenie i odpowiednio nim zarządzać, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne.

W ten sposób również minimalizują ryzyko w biznesie. Badania, konsultacje, spotkania z mieszkańcami sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i dobrej współpracy. Dialog, także w przypadku konfliktów czy trudności może być kluczem do porozumienia.

Dzięki spotkaniu w DB Schenker, jego uczestnicy zyskali nową wiedzę, dzięki której mogą rozwijać i doskonalić różne formy dialogu z otoczeniem w organizacjach, w których na co dzień pracują.

Firma w przyszłości planuje przygotować kolejne spotkania w tematyce zrównoważonego rozwoju.