DialNet Masters 2009 – Telefonia DIALOG

Metryka praktyki

Firma: Telefonia DIALOG,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters jest skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli i dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o internecie i technologiach informatycznych. Jej celem jest promowanie talentów informatycznych i wsparcie idei  budowania społeczeństwa informacyjnego.Konkurs jest organizowany od 4 lat i przebiega pomiędzy drużynami składającymi się z 4. uczniów i nauczyciela. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych i 2. etapach online następują półfinały, tzw. Mecze Mastersów, organizowane w 7. miastach Polski, a na końcu − Wielki Finał. III edycja olimpiady, trwająca od I do IX 2009 roku, odbywała się pod patronatem merytorycznym Politechniki Wrocławskiej i honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spośród ok. 40 tys. uczestników biorących udział w etapie wewnątrzszkolnym do ścisłych rozgrywek zapisało się 3866 zespołów, co w porównaniu z II edycją oznacza ok. 30% wzrost liczby drużyn.

Od XII 2009 trwa IV edycja olimpiady. Rozszerzono jej formułę, zapraszając do udziału niepełnosprawną młodzież i angażując seniorów (poprzez szkolenia informatyczne: „Surfuj z Seniorem”). Parterami są m.in.: Google, Politechnika Wrocławska, Program CISCO Networking Academy, Polski Uniwersytet Wirtualny, Magazyn Integracja i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Inicjatywą zainteresowały się wojewódzkie kuratoria oświaty.