Diagnoza komunikacji

Metryka praktyki

Firma: Business Support Solution,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa efektywność pracowników, angażuje ich do osiągania wspólnych celów, wspiera wymianę wiedzy i przyczynia się do rozwoju całej organizacji. Business Support Solution postanowił więc dokonać diagnozy komunikacji na poziomie firmy i zespołów, tak aby poznać sytuację wyjściową i zbudować strategię komunikacji. W ramach badania pracownicy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz online. Następnie zebrany został zespół projektowy, który na podstawie odpowiedzi rozmawiał o potrzebach organizacji i pracowników, tak aby możliwe było dogłębne zrozumienie problemów i wdrożenie adekwatnych rozwiązań.