Decydujesz, pomagamy – TESCO

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Aby wspierać społeczności lokalnej i być dobrym sąsiadem, TESCO Polska realizuje program grantowy „Decydujesz, pomagamy”, adresowanego do lokalnych organizacji pozarządowych i społeczników.

W I edycji konkursu grantowego napłynęło ponad 1000 zgłoszeń. 3 najlepsze projekty dla każdego z regionów wyłonione przez komisję, były poddane pod głosowanie klientów wszystkich 400 sklepów sieci w Polsce. W czasie głosowania oddano 5,5 mln głosów, dzięki którym wyłoniono 160 inicjatyw, które otrzymały granty wysokości 5000 zł.

Zrealizowanych zostało wiele lokalnych inicjatyw wspierających promocję zdrowego stylu życia, edukację, rozwój kompetencji, ochronę środowiska oraz rewitalizację miejsca zamieszkania. Powstawały m.in. lokalne siłownie na świeżym powietrzu, ogrody terapeutyczne, organizowano warsztaty żywieniowe, pikniki integracyjne, warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, a nawet letnie kina plenerowe.

Partnerem strategicznym programu była Fundacja Tesco Dzieciom, partnerem merytorycznym – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Więcej informacji