Debaty międzysektorowe

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

PwC w zeszłym roku zapoczątkowało wspólnie z partnerami z sektora publicznego i pozarządowego (Urząd Miasta Wrocławia, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tratwa) projekt debat międzysektorowych na Dolnym Śląsku. Dają one możliwość zdobycia wiedzy z zakresu różnych form współpracy międzysektorowej, wymiany doświadczeń, a także pozyskania partnerów do projektów. Do tej pory obyły się 3 debaty, w których łącznie uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Każda debata ma określoną tematykę i harmonogram ustalany wspólnie przez partnerów. Istotnym elementem spotkań jest prezentacja przez uczestników wcześniej zgłoszonych projektów, do których poszukują partnerów z innych sektorów. Dzięki temu dotychczas powstało co najmniej 5 wspólnych inicjatyw.