Dbając o środowisko – program pracowniczy – British American Tobacco Polska

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma British American Tobacco kieruje program grantowy „Taking Care of the Environment Employee Programme” do pracowników wszystkich swoich spółek. Osoby wybrane przez zespół, składający się z pracowników BAT i działaczy fundacji Earthwatch, biorą udział w najróżniejszych projektach ekologicznych, prowadzonych przez naukowców współpracujących z Earthwatch na całym świecie, aby później zdobyte doświadczenie i wiedzę wykorzystać podczas realizacji projektu w swoim kraju.

W 2011 roku dwoje pracowników fabryki w Augustowie przygotowało projekt o nazwie „Tob-EKO” (od angielskiego słowa „tobacco”), mający na celu szerzenie idei ochrony bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności. Zainspirowani uczestnictwem w projekcie Earthwatch na Białorusi, gdzie jako wolontariusze pomagali w badaniach ekosystemów bagien, pracując ramię w ramię z naukowcami z Białoruskiej Akademii Nauk, wykorzystali doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu w otoczeniu fabryki. Dzięki dofinansowaniu zaplanowali i przeprowadzili projekt skierowany do pracowników BAT Polska, budujący wśród nich większą świadomość ekologiczną. Wraz z lokalnymi naukowcami – przyrodnikami i ornitologami – przygotowali cykl wycieczek na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podczas wypraw pracownicy wraz z rodzinami dowiadywali się, jaki wpływ na środowisko odciska przemysł tytoniowy oraz co się dzieje z odpadami z fabryki i miasta. Oprócz tego poznawali specyfikę flory i fauny BPN i omawiali zagadnienia związane z obszarem Natura2000, czy możliwości pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie „praktyka” w ramach wolontariatu w Earthwatch. Celem tego projektu jest umożliwienie pracownikom bliższego poznania, jak może funkcjonować wolontariat pracowniczy w obszarze ochrony środowiska i zainspirowanie ich do wcielenia nabytej wiedzy w pracy, wśród współpracowników.