DB Schenker jako Preferowany Sąsiad

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

DB Schenker zaprosił swoich interesariuszy do białostockiego oddziału. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, lokalnych uczelni, środowiska biznesowego, w tym klientów DB Schenker. Uczestnicy dyskutowali o działaniach firmy i oczekiwaniach lokalnej społeczności. Sesja dialogowa zorganizowana została zgodnie ze standardem AA1000SES. Projekt „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” to dialog z sąsiadami wokół 17 terminali DB Schenker. Do tej pory zrealizowano trzy edycje badania w: 2010, 2012 i 2016 r.