Datek za datek – Philip Morris

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W Philip Morris Polska S.A. (PMP) działania woluntarystyczne mają już kilkuletnią tradycję. Cześć pracowników angażuje się w działalność społeczną indywidualnie, inni łączą się w grupy i wspólnie wspierają wybraną placówkę. Wszyscy z nich jednak mają możliwość uzyskania wsparcia, zwracając się do Rady Kontrybucyjnej PMP.

Rada Kontrybucyjna to grupa działających dobrowolnie pracowników, sprawujących różne funkcje w organizacji, która opiniuje wnioski o darowizny oraz planuje i organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne angażujące pracowników. Dzięki inicjatywie Rady Kontrybucyjnej, powstały m.in. takie akcje, jak Zostań świętym Mikołajem, Podarunek za datek czy Książkowy maraton firmowy.

Każdy pracownik PMP, który chce działać społecznie albo interesuje się społeczną działalnością firmy, może uczestniczyć w spotkaniach Rady Kontrybucyjnej lub zostać jej członkiem.

W czerwcu 2005 r. wolontaryzm w firmie został wzbogacony o nowy program Datek za datek. W ramach programu osobiste darowizny pracowników na cele charytatywne są podwajane przez darowiznę ze strony firmy. Warunkiem uzyskania finansowego wsparcia ze strony firmy jest zatrudnienie w firmie na czas nieokreślony.

Pracownik sam wybiera formę, w jakiej chce przekazywać swoje pieniądze na pomoc danej organizacji. Może to być nieregularna darowizna lub też payroll deduction, czyli comiesięczna  wpłata z pensji pracownika ustalonej przez niego kwoty na rzecz wybranych organizacji pożytku publicznego. Przekazując darowiznę  raz bądź kilka razy w ciągu roku, pracownik za każdym razem może ubiegać się o równorzędną dotację ze strony firmy na ten sam cel.

Trzeba zaznaczyć, że aby PMP przekazał darowiznę stanowiącą równowartość datku pracownika, łączna wartość jego wpłat musi wynieść przynajmniej 100 zł na jedną organizację i nie przekraczać 2500 zł w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku payroll deduction firma dodatkowo, raz do roku, przekazuje wybranej przez pracownika organizacji kwotę będącą sumą datków przekazanych przez wszystkie osoby, które zdecydowały się wesprzeć tę organizację w ciągu poprzedniego roku.

Dzięki programowi Datek za datek, od czasu jego uruchomienia, czyli od czerwca do końca 2005 r. na cele charytatywne przekazano ponad 10 tys. złotych.