Dalpo stawia na foltowoltaikę

Metryka praktyki

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Dalpo, będąc częścią przemysłu chemicznego dąży do minimalizacji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Firma przechodzi „zieloną transformację”. Dalpo stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 powstałego podczas produkcji instalując panele fotowoltaiczne.

Firma zainstalowała panele fotowoltaiczne w zakładzie produkcyjnym w lokalizacji Rosnowo, zmniejszając redukcję śladu węglowego powstałego podczas produkcji o blisko 225 ton, czyli 2,4% w skali roku.

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, przynosi wymierne korzyści dla środowiska i pozwala na oszczędność w kosztach energii, jakie ponosi firma.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220601003403395&set=pb.100063604902249.-2207520000..&type=3