Dajemy wędkę, a nie rybę – OS3 multimedia

Metryka praktyki

Firma: OS3 multimedia,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
Program „Dajemy wędkę, a nie rybę” jest długoterminowym działaniem agencji interaktywnej OS3 multimedia na rzecz organizacji pozarządowych. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji celów statutowych poprzez wzmacnianie ich wiarygodności i poprawę komunikacji z interesariuszami przy pomocy Internetu. Program polega na tworzeniu, dostarczaniu i wdrażaniu profesjonalnych rozwiązań e-marketingowych. Realizowany jest m.in. poprzez doradztwo w zakresie e-marketingu, tworzenie stron internetowych, newsletterów, realizowanie kampanii internetowych, budowanie internetowych baz danych interesariuszy, dostarczanie profesjonalnych narzędzi e-marketingowych oraz szkolenia. Program „Dajemy wędkę, a nie rybę” ma charakter długofalowy. Po zbadaniu potrzeb danej organizacji nieodpłatnie wdrażany jest projekt internetowy, aktualizowany i modernizowany przez agencję. W razie potrzeby zakres świadczeń agencji jest poszerzany. Zarówno firma, jak i jej poszczególni pracownicy dobrowolnie biorą udział w programie. Dotychczas agencja objęła opieką pięć organizacji: SOS dla dzieci, Fundację Izabeli i Adama Małyszów, Polską Akcję Humanitarną, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Amnesty International.