„Dajemy wędkę, a nie rybę” – OS3 Multimedia

Metryka praktyki

Firma: OS3 multimedia,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:OS3 multimedia to agencja interaktywna specjalizująca się w budowaniu wizerunku firm i instytucji z wykorzystaniem Internetu
i nowych mediów. Celem agencji jest budowanie wizerunku firmy wrażliwej na problemy społeczne, dostarczającej organizacjom
pozarządowym profesjonalnych narzędzi technologicznych usprawniających komunikację z otoczeniem.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Program „Dajemy wędkę, a nie rybę” jest długoterminowym działaniem na rzecz organizacji pozarządowych, które mają ograniczony budżet na inwestycje w zakresie wdrażania nowych technologii i systemów usprawniających pracę organizacji i jej komunikację z interesariuszami. Brak sprawnej komunikacji z odbiorcami obniża skuteczność działań organizacji pozarządowych i utrudnia realizację ich zadań statutowych.

Projekt polega na dostarczaniu organizacjom rozwiązań IT usprawniających realizację ich założeń statutowych, budujących ich wizerunek w Internecie, bądź usprawniających komunikację z interesariuszami za pomocą Internetu – firma dzieli się swoją wiedzą oraz autorskimi narzędziami, aby organizacje same mogły podnosić efektywność swoich działań.

Program ma charakter długofalowy – po zbadaniu potrzeb danej organizacji agencja wdraża projekt po czym opiekuje się nim w zakresie aktualizacji i modernizacji. Wszelkie udostępniane narzędzia i wdrożenia dostarczane są nieodpłatnie, poszczególni pracownicy biorą udział w programie na zasadzie wolontariatu.

Dotychczas OS3 multimedia objęła opieką trzy organizacje pozarządowe: SOS dla dzieci, Fundację Izabeli i Adama Małyszów oraz Polską Akcję Humanitarną, dla których m.in.

  • zbadała potrzeby w zakresie komunikacji z interesariuszami;
  • stworzyła projekt strony, wdrożyła i aktualizuje serwis www;
  • buduje bazę interesariuszy i subskrybentów;
  • przeprowadziła szkolenia w zakresie budowania relacji z otoczeniem z wykorzystaniem e-mailingu.

KORZYŚCI:

– Wzrost motywacji pracowników i związanie z firmą poprzez społeczne programy;
– Budowanie wizerunku firmy wrażliwej na problemy społeczne i dostarczającej profesjonalnych usług i narzędzi.

WYZWANIA:

– Utrzymanie zaangażowania pracowników;
– Niska aktywność NGO i niski stopień wykorzystania oferowanego wsparcia.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Niezbędna do realizacji takiego programu jest sprawna wewnętrzna komunikacja i motywowanie pracowników;
– Zaangażowanie zarządu wspiera działania komunikacyjne i dodatkowo motywuje zespół pokazując, że takie programy są ważne dla firmy.