Daj się ponieść fantazji – IKEA Retail

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Projekt Daj się ponieść fantazji realizowany był przez IKEA Retail na terenie Łodzi. Przeprowadzono warsztaty m.in. w zakresie prawidłowego postępowania z elektrozłomem (wspólnie z Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej i firmą Remondis Electrorecycling), wykorzystania wiatru jako źródła energii odnawialnej czy prawidłowych zasad żywienia. Akcja była kontynuacją wcześniej podejmowanych projektów, w tym ekoferii. Do realizacji działań zaangażowani zostali pracownicy firmy, którzy przygotowali merytorykę do przeprowadzanych warsztatów, opracowali materiały edukacyjne oraz poprowadzili warsztaty.