„Czysty Biznes” – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Od 6 lat, wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, BP Polska realizuje program „Czysty Biznes”, poprzez który firma udostępnia swoje doświadczenia i wiedzę w celu wspierania i inspirowania proekologicznych działań małych i średnich firm.

Z programu skorzystało 500 firm z 15 regionów Polski. Kontynuując działania poprzednich lat, w 2004 r. „Czysty Biznes” angażował 255 małych i średnich firm z 15 różnych regionów Polski. Dzięki wsparciu firmy BP, aż 64 firm przeprowadziło szczegółowe przeglądy środowiskowe, na podstawie których firmy obniżyły koszty swojej działalności wprowadzając 50 rozwiązań pro-środowiskowych.

W 10 miastach, współpracując ze sobą i z miejscowymi samorządami, firmy podjęły się zorganizowania Zielonych Parków Przedsiębiorczości, w ramach których opracowały wspólne strategie odpadowe, projekty rekultywacji i zmiany wizerunku terenów. W celu wspierania tych inicjatyw, uruchomiono serwis internetowy www.zieloneparki.pl.

Firmy z branży turystycznej zrzeszone w „Czystym Biznesie” podjęły inicjatywę Czystej Turystyki, która zaowocowała opracowaniem programu certyfikacji hoteli. Współpracując z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przeprowadzono audyty środowiskowe 30 firm i przyznano 14 certyfikatów Czystej Turystyki.

Komisja Europejska uznała „Czysty Biznes” jako skuteczną formułę do motywowania przedsiębiorców do podejmowania działań proekologicznych w taki sposób, że przekładają się one na wzrost ich konkurencyjności. Fundacja i BP zaprezentowały „Czysty Biznes” na wystawie towarzyszącej konferencję Zielonego Tygodnia Komisji Europejskiej w Brukseli w czerwcu jako jedyną inicjatywę z Polski. Z kolei, program Narodów Zjednoczonych Habitat uznał „Czysty Biznes” jako przykład dobrej praktyki.