Czyste Beskidy – Jantar

Metryka praktyki

Firma: Jantar,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Inicjatywa Czyste Beskidy ma na celu wspólne sprzątanie i opiekę nad beskidzkimi terenami górskimi. Wzorowana jest na ogólnopolskiej akcji Czyste Tatry. Pomysł nie jest związany bezpośrednio z podstawową działalnością biznesową firmy, ale porusza ważny dla niej temat czystości środowiska. Wspólnie z Towarzystwem Sportów Górskich Młóckarnia opracowano plan działania i przydzielono zadania. Firma zaoferowała wsparcie spotkania z organizatorem akcji Czyste Tatry – Stowarzyszeniem Czysta Polska, kontakt z innymi partnerami oraz promocję wydarzenia. W działania te zaangażowana była głównie kadra zarządzająca firmy. W realizację programu wydarzenia (między innymi spotkania ze sponsorami, opracowanie szlaków, zabezpieczenie imprezy) zaangażowani byli członkowie TSG Młóckarnia. Akcję Czyste Beskidy zaplanowano na ósmy października 2016 roku i objęto nią okolice Worka Raczańskiego, w tym schroniska na Hali Lipowskiej, Rysiance, Krawcowym Wierchu, Wielkiej Raczy, Rycerzowej i Przegibku. Akcja opierała się przede wszystkim na wolontariackiej pracy ochotników z całej Polski. Celem akcji Czyste Beskidy było posprzątanie terenów górskich w Beskidzie Żywieckim. Wydarzenie pozwoliło na partnerstwo z przedsiębiorcami, organizacjami, instytucjami biznesowymi i lokalnymi władzami.

W pierwszej akcji Czyste Beskidy udział wzięło 150 uczestników z całej Polski, a podczas wspólnego sprzątania zebrano ponad tonę śmieci. Tak ogromna ich ilość świadczy o tym, że problem z czystością w Beskidach jest bardzo poważny, szczególnie, jeśli porówna się tegoroczne „zbiory” pochodzące z akcji „Czyste Tatry”, podczas której ponad 4000 osób zebrało w Tatrach tylko 280 kg odpadów. Wśród, zebranych w Beskidach, śmieci „typowych” dla pseudo-turystów – papierków, plastikowych butelek i puszek – znalazły się również takie, za które odpowiadają przede wszystkim mieszkańcy: stara kanapa, muszla toaletowa, czy opony.

W ramach akcji „Czyste Beskidy” zorganizowano także warsztaty, które prowadzili członkowie Towarzystwa Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy mogli zapoznać się również z technikami oznakowywania szlaków, które zorganizował Babiogórski Oddział PTTK. Wieczorem odbyły się koncerty.

Więcej informacji