Czwartki Lekkoatletyczne – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

PKN ORLEN bardzo aktywnie działa na rzecz sportu. Jest sponsorem generalnym polskiej reprezentacji lekkoatletycznej i wspiera rozwój utalentowanych zawodników. Od 2009 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Sport Dzieci i Młodzieży” w projekcie Czwartki Lekkoatletyczne. To impreza sportowa adresowana do dzieci i młodzieży, spotykająca się z pozytywnym odbiorem w społecznościach lokalnych. Z roku na rok przybywa uczestników. Blisko 70 miast i ośrodków czynnie angażuje się w organizację zawodów. W każdych zawodach bierze udział od 150 do 800 dziewcząt i chłopców. Sukcesem są coraz lepsze wyniki osiągane przez młodych sportowców, co jednoznacznie potwierdza, że taka forma współzawodnictwa rozwija rodzimy sport i pozytywnie wpływa na społeczności lokalne. Obecnie zaledwie 4 procent młodzieży regularnie uprawia sport. Celem projektu jest zmiana tego wskaźnika poprzez promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.