„Czas Pomagania” dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

DB Schenker co roku organizuje program wolontariatu pracowniczego pod nazwą „Czas Pomagania”. Wiosenna edycja w 2022 r. należała do wyjątkowych jako Czas Pomagania dla Ukrainy. DB Schenker zrealizował 55 projektów, z czego aż 45 było poświęconych pomocy Ukrainie. Pracownicy firmy, m.in. w Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach, zaangażowali się w 45 akcji pomocowych. Wsparcie dotyczyło zarówno Ukraińców przebywających w ojczystym kraju, w tym dzieci i osób starszych, jak i uchodźców znajdujących się w Polsce. Wśród zrealizowanych projektów były zbiórki potrzebnych przedmiotów, warsztaty plastyczne czy spotkania integracyjne i aktywizacyjne. W akcji uczestniczyło ponad 1000 pracowników oraz 210 kurierów i przewoźników, a także klienci firmy. Pomoc dotarła do blisko 4500 potrzebujących. Oprócz pracowników DB Schenker projekt realizowało blisko 500 osób ze społeczności lokalnych, rodzin oraz różnorodnych organizacji pomocowych.