„Czas na las” – 15 000 drzew na 150 urodziny DB Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

DB Schenker w 2022 r. celebrował swoje 150-lecie, angażując się w akcje ekologiczne i społeczne. W październiku w Nadleśnictwie Lipusz odbyło się wydarzenie Czas na Las! Firma zaprosiła do wspólnego sadzenia drzew swoich pracowników wraz z rodzinami, klientów i partnerów biznesowych. Uczestnicy, pod okiem leśników, posadzili prawie 15 tys. sadzonek sosen i modrzewi. Sadzenie wpisało się w działania na rzecz odbudowy utraconego ekosystemu po przechodzącej tamtędy nawałnicy, która pięć lat wcześniej zniszczyła blisko 50 tys. ha drzew. Podobne przedsięwzięcie było realizowane z Nadleśnictwem Siewierz, gdzie pracownicy firmy DB Schenker zasadzili ok. 4 tys. sadzonek. W akcji „Czas na las” wzięło udział kilka oddziałów firmy z północnej Polski. Oprócz aspektów ekologicznych, celem przedsięwzięcia była także edukacja, szczególnie skierowana do najmłodszych, dlatego właśnie do współpracy zostały zaproszone całe rodziny. Ważna była też integracja z lokalnymi społecznościami. Poza leśnikami, firma zaangażowała do wspólnych działań lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. W sumie w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 osób.

15 000 drzew na 150 lat DB Schenker