Cykliczne badania opinii z gwarancją poufności i anonimowości

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

W firmie Emitel realizowane jest coroczne badanie opinii z gwarancją poufności i anonimowości. Jego celem jest ocena satysfakcji pracowników z rozwiązań dotyczących zaangażowania, przywództwa, współpracy i komunikacji, rozwoju, warunków pracy, CSR i innowacyjności. Badanie, realizowane przez firmę zewnętrzną, jest poufne i anonimowe, a raporty zawierają tylko dane zbiorcze, bez informacji pozwalających na identyfikację odpowiedzi pojedynczych respondentów. W firmie wdrożone są też kwartalne badania Pulse Check realizowane z gwarancją poufności i anonimowości przez zewnętrzną firmę doradczą, w których respondenci odpowiadają na 5 pytań będących barometrem aktualnych nastrojów w organizacji. Frekwencja w badaniach Pulse Check wynosi ok. 50%.