Cykl webinarów: Zdrowie 2022/2023

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W zespole BHP Skanska postanowiono zareagować na zarysowujące się tendencje w zakresie problemów zdrowotnych i przygotować praktyczną serię webinarów – Cykl webinarów: Zdrowie 2022/2023. Na spotkania online zostali zaproszeni wszyscy pracownicy. W każdym z dwóch spotkań zorganizowanych w 2022 r. uczestniczyło średnio 170 osób. Dzięki serii webinarów pracownicy zwiększyli swoją wiedzę z obszaru budowania zdrowych nawyków, które mają poprawić ich kondycję zdrowotną. Dowiedzieli się również więcej na temat profilaktyki w zakresie głównych problemów zdrowotnych.