Cykl warsztatów „Trening Pewności Siebie”

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Fundacja BGK, działająca przy Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparła cykl warsztatów Trening Pewności Siebie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej – i ich rodziców, realizowanych przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” od kwietnia do grudnia 2015 r. w woj. mazowieckim i lubelskim. Przeprowadzono 5 takich warsztatów. Wzięło w nich udział 57 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 64 rodziców. Opracowano także koncepcję rozwoju programu poprzez stworzenie sieci trenerów w 5 województwach. Program kładzie nacisk na zwiększanie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. Ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami. Trening obejmuje 16 godzin warsztatów – po dwa spotkania dla dzieci i rodziców. Prowadzone są też indywidualne konsultacje.