Cykl szkoleń e-learningowych promujący postawy zgodne z Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

W czerwcu 2014 roku rozpoczęto cykl szkoleń e-learningowych promujący postawy zgodne z Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej ENEA. Szkolenia dostępne są w intranecie (zakładka dedykowana Kodeksowi) oraz na platformie e-learningowej Grupy. Powstał 7-odcinkowy cykl dla pracowników, z czego każdy dotyczy innej zasady etycznej ujętej w Kodeksie.