Cykl szkoleń dla nauczycieli nt. depresji wśród dzieci i młodzieży w ramach kampanii Forum Przeciw Depresji

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. odbył się cykl szkoleń oraz lekcji pokazowej online o depresji wśród dzieci i młodzieży dla pracowników placówek oświaty: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych, realizowany w ramach kampanii Forum Przeciw Depresji. Kampania przebiegała pod hasłem NASTOLETNIA DEPRESJA. ŻYCIE W TRYBIE ONLINE/OFFLINE i skupiała się na wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny dzieci i młodzieży. Organizatorzy kampanii zwracali uwagę na trudne położenie nauczycieli, którzy muszą mierzyć się z problemami swoich wychowanków na odległość. Cel szkoleń to przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania lekcji na temat depresji dla uczniów. Szkolenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Partnerem szkoleń była Fundacja Edukacji Społecznej.