Cykl spotkań o komunikacji

Metryka praktyki

Firma: Exorigo-Upos,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma Exorigo-Upos zorganizowała cykl spotkań o komunikacji, aby zainspirować pracowników do korzystania z prostych narzędzi usprawniających codzienną komunikację. Zostały przygotowane webinaria z ekspertami, w których – oprócz wykładu – znalazły się odtwarzane przez aktorów scenki inspirowane sytuacjami wziętymi z życia z firmy. Cykl spotkań obejmował obszary: „Świadomość celu w komunikacji”, „Empatia – slogan czy prawdziwa wartość”, „Samoświadomość – czy początkiem rozumienia innych jest poznanie siebie” oraz „Feedback i komunikacja interpersonalna w dobie home office”. W spotkaniach wzięło udział ponad 300 pracowników.