Cykl rozmów rozwojowych

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Rödl & Partner wprowadził cykl rozmów rozwojowych, podczas których przełożeni ustalają z pracownikami cele biznesowe i rozwojowe. Cykl składa się ze spotkania rocznego i połówkowego. Między tymi dwoma kluczowymi terminami pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi pracują nad planem rozwojowym, który ma wesprzeć realizację celów w ciągu całego roku (element dodatkowy). W 2021 r. formularz rozmów rozwojowych został poszerzony o ocenę zestawu kompetencji przypisanych do poszczególnych poziomów stanowisk. 100% pracowników przechodzi przez cykl rozmów rozwojowych. Praktyka pozwala pracownikom, jak i przełożonym na większą elastyczność w formułowaniu celów do osiągnięcia, lepsze definiowanie celów biznesowych i rozwojowych dzięki spotkaniom 1:1 w procesie pracy nad planem rozwojowym, a także określenie poziomu kompetencji.