Cykl raportów – stały dialog z interesariuszami

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Pierwszy raport społeczny firmy NUTRICIA obejmuje informacje o działalności w latach 2011–2013, opracowane według GRI G4. Jego formę, cykl sześciu zwięzłych części publikowanych w ciągu roku, ustalono w drodze dialogu ze 160 interesariuszami. Dialog wykorzystywał wachlarz sprofilowanych narzędzi kontaktu, a dzięki temu, że firma prowadzi go od lat, potrafi lepiej zrozumieć otoczenie i przełożyć tę wiedzę na swój rozwój, także w obszarze CSR. Zakres tematyczny raportu został opracowany tak, by każdy odcinek był przystępną publikacją, dopasowaną do potrzeb odbiorców. Dodatkowym atutem dokumentu jest część „NUTRInews” poświęcona bieżącym działaniom firmy z zakresu CSR.