Cyfrowy podpis

Metryka praktyki

Firma: Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia),
Branża: Energetyka, Media, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel) wprowadziła cyfrowy podpis na tablecie w punktach sprzedaży Plusa i Polsat Box. Wprowadzona innowacja to przede wszystkim wygoda obsługi klientów oraz oszczędność czasu, a także korzyści związane z ochroną środowiska – mniejsze zużycie papieru. Praktyka stanowiła również rozwiązanie bezpieczne pod kątem obiegu dokumentów i danych osobowych. Dodatkowo klienci zyskali stały dostęp do dokumentów w formie elektronicznej (e-mail). Kluczowym miernikiem sukcesu było udostępnienie usługi na 100% możliwości w całej sieci sprzedaży Grupy Polsat Plus, która składa się z ponad 1000 punktów w całej Polsce.

Projekt stanowił przykład implementacji strategii „paperless”. Rozwiązanie zostało zintegrowane z istniejącymi procesami i systemami sprzedażowymi Grupy Polsat Plus i bazuje na połączeniu bezpiecznych technologii dostarczanych przez poszczególnych partnerów projektu. Cyfrowy podpis został oparty o dostarczone przez Asseco rozwiązanie SignaturiX, stworzone przez Monolit IT, a obecnie rozwijane przez firmę Xtension, a także został połączony z kwalifikowanymi usługami zaufania Asseco.

Nowa usługa Grupy Polsat Plus była częścią realizacji założeń polityki środowiskowej i podjętych zobowiązań tj. szerzenie świadomości ekologicznej wśród klientów i zachęcanie ich do korzystania z cyfrowych rozwiązań, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, procesów i produktów uwzględniających redukcję ich negatywnego wpływu na środowisko.