Cyfrowy klient PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

PGE Polska Grupa Energetyczna wprowadziła zdalne kanały obsługi klientów za pomocą elektronicznej platformy. W efekcie, aby podpisać zdalnie umowę z PGE, potrzebny był jedynie numer telefonu i adres e-mail. W dostępnym na stronie formularzy, klienci podawali niezbędne informacje, takie jak przyczyna zawarcia nowej umowy czy dane dotyczące punktu poboru energii. Inicjatywa Cyfrowy klient PGE stanowiła kolejny krok w realizacji strategii biznesowej firmy. Od jesieni 2021 roku PGE wprowadziła również aplikację telefoniczną 991 Assistant, umożliwiającą zgłaszanie awarii, pozyskiwanie informacji o statusie zgłoszenia oraz o obszarze występowania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej czy rejestracji do newslettera o wyłączeniach planowych. Liczba jej pobrań w okresie od października do grudnia wynosiła ok. 1 tys. W ramach kampanii wizerunkowej zachęcano też do przejścia na e-fakturę, wspierając jednocześnie działalność hospicjum stacjonarnego Fundacji Gajusz.

www.pge-obrot.pl/formularze/formularz-zawarcia-umowy

www.pge-obrot.pl/formularze