#Cyberstrażnik – PKO Bank Polski

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2016

PKO Bank Polski prowadzi konsekwentną edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt #Cyberstrażnik to odpowiedź banku na niefrasobliwość internautów, którym zdarza się zamieszczać w sieci poufne dane, np. zdjęcia dowodów osobistych, mandatów, kart płatniczych czy świadectw szkolnych. Celem była edukacja z zakresu internetowego „bhp”, wskazywanie zachowań prowadzących do utraty danych osobowych a także poradnictwo. W ramach projektu w internecie poszukiwano treści zawierających dane osobowe. Następnie bank kontaktował się z ich właścicielami, informował o sytuacji i przestrzegał przed możliwymi konsekwencjami oraz instruował jak należy bezpiecznie poruszać się w sieci, odsyłając zainteresowanych do materiałów edukacyjnych na portalu bankomania.pkobp.pl. Eksperckie publikacje na temat cyberbezpieczeństwa zostały zamieszczone też w mediach społecznościowych banku. Projekt został przeprowadzony w wakacje, dzięki czemu dotarł do ok. 2 mln. użytkowników. W tym czasie spośród 7000 treści kilkaset zidentyfikowano jako potencjalnie niebezpieczne, związane z publikacją danych osobowych lub kradzieżą dokumentów. Podjęto blisko 100 skutecznych interwencji. Za każdym razem bezpośrednio kontaktowano się z autorem i doradzano mu co powinien zrobić w danej sytuacji. Edukacyjne artykuły z portalu Bankomania oraz interwencje #Cyberstrażnika zostały udostępnione blisko 1000 razy.