CyberMocn@ Szkoła

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, wynikające z wprowadzonego w wyniku pandemii trybu nauczania online. To szereg warsztatów i spotkań doskonalących umiejętności nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie, identyfikowania uzależnień u dzieci oraz wykorzystania technologii do prowadzenia ciekawych lekcji. 1. edycja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem wzięło w niej 600, zaś do drugiej dołączyło 643. Są to osoby z dużych miast, małych miejscowości jak i wsi. W wykładach otwartych mogą uczestniczyć wszyscy– nie tylko zarejestrowani uczestnicy. Dzięki wskazówkom z 1. edycji, 2. edycja nacisk kładzie na kwestię złego samopoczucia dzieci, młodzieży i pedagogów będącego wynikiem pandemii COVID -19 oraz zaburzenia psychiczne, związanych z uzależnieniem od internetu młodych ludzi. Wiedza przekazana podczas zajęć pozwala uczestnikom lepiej współpracować z uczniami, uwrażliwić ich na takie zjawiska jak hejt w internecie i wynikającą z tego przemoc.